Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

ΘΕΜΑ: Επίδομα Θέσης Ευθύνης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούςΘωμάς Ψύρρας
Βουλευτής ΔΗΜΑΡ  Ν. Λάρισας

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:
Οικονομικών
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


ΘΕΜΑ:  Επίδομα Θέσης Ευθύνης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

            Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργείων Οικονομικών και  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 414/τεύχος Β'/23 Φεβρουαρίου 2012, καθορίζονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που λαμβάνουν: το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου , Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ. Ειδικότερα, η ΚΥΑ καθόρισε αφενός το βασικό μισθό όλων των παραπάνω και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, αφετέρου τα δικαιούμενα επιδόματα.

            Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.3, «3. Πέραν του βασικού μισθού, οι ανωτέρω δικαιούνται τα επιδόματα και τις παροχές, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 15,16,17 και 20, του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α), εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους. Για τυχόν περικοπή των αποδοχών των ανωτέρω εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του ανωτέρω νόμου. Για το προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου (1-11-2011) εφαρμογή έχουν και οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ.2 του ίδιου νόμου». Όπως είναι φανερό, απουσιάζει το άρθρο 18 του Ν.4024/11, το οποίο αναφέρεται στο επίδομα θέσης ευθύνης.

            Η διάταξη αυτή αναφέρεται στους συμβασιούχους Δημόσιους Υπαλλήλους, στους οποίους δεν επιτρέπεται να καταλάβουν διευθυντικές θέσεις, αγνοώντας τον αναπληρωτή εκπαιδευτικό, ο οποίος  θα βρεθεί σε μονοθέσια ή διθέσια σχολική μονάδα και θα υποχρεωθεί να είναι προϊστάμενος ή και διευθυντής. Με τον τρόπο αυτό καταργείται το επίδομα θέσης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς αναδρομικά από 1/11/2011. Κατ' αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να επιστρέψουν τα χρήματα που έλαβαν για διοικητική εργασία.

            Αξίζει να σημειωθεί ότι το επίδομα αυτό δίνεται στους μόνιμους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε μονοθέσια ή ολιγοθέσια σχολεία, ενώ δεν καταβάλλεται σ' αυτούς που τους αναπληρώνουν.


            Επειδή, καλούνται να καλύψουν λειτουργικά κενά μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους,

            Επειδή, η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν συνάδει με τους Ν.1304/82 και 1566/85, για το εργασιακό καθεστώς των αναπληρωτών εκπαιδευτικών


Ερωτάται o Υπουργός:

1.      Ποια είναι η σκοπιμότητα της διαφορετικής οικονομικής μεταχείρισης μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών όταν παράγουν διοικητικό έργο και οι δύο στις σχολικές μονάδες;
2.      Προτίθεστε να συμπληρώσετε τη συγκεκριμένη ΚΥΑ, συμπεριλαμβάνοντας και το άρθρο 18 του Ν.4024/11;


Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Θωμάς Ψύρρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου