Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

    ΠΡΟΣ                                   
                                         - Υφυπουργό Παιδείας κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου
                                         (αρμόδιο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
                                                     
                                                            Κοινοποίηση:
                                                                   -ΔΟΕ
                                                                  -Σύλλογοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της  χώρας
                                                                  -Όλα τα μέλη του συλλόγου μας
                                                                  -ΜΜΕ
«Επιστολή για σημαντικά ζητήματα της δημόσιας εκπαίδευσης»
Κ. Υπουργέ σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή για να σας επισημάνουμε ορισμένα ζητήματα που αφορούν τη δημόσια εκπαίδευση και ειδικότερα την πρωτοβάθμια εκπαίδευση των νομών μας, εν’ όψη της πρόσφατης ανακοίνωσης των αρμοδιοτήτων σας.

Α. Ολοήμερα σχολεία και στα ολιγοθέσια
Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας κατήργησε ουσιαστικά τα ολοήμερα δημοτικά  σχολεία στην ύπαιθρο, καθώς με τροποποιητική οδηγία όριζει ότι σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία που έχουν οργανικότητα κάτω από 6/θ,  είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να είναι εγγεγραμμένοι και να φοιτούν ανελλιπώς τουλάχιστον εξήντα (60) μαθητές στο σχολείο.
2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος να είναι 15 μαθητές.
3. Στα ως άνω Δημοτικά Σχολεία με Ολοήμερο Πρόγραμμα θα εγγράφονται και θα φοιτούν στο πρόγραμμα του Ολοήμερου, οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προσκομίζοντας, σχετική Βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή σχετική δήλωση ανεργίας.
Είναι απαράδεκτο να κατηγοριοποιούνται οι μαθητές και να δημιουργούνται σχολεία πολλαπλών ταχυτήτων. Όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από το αν οι γονείς τους εργάζονται ή όχι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να φοιτούν και στο ολοήμερο σχολείο. Οι ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι κενό γράμμα για την πολιτεία αλλά σκοπός και καθημερινός στόχος.
Ο θεσμός του Ολοήμερου σχολείου πρέπει να επεκταθεί σε όλη την ελληνική επικράτεια δίχως τους αριθμητικούς περιορισμούς των παιδιών που φοιτούν στην πρωινή ζώνη, που στόχο έχει το σταδιακό κλείσιμο όλων των ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων.
Σας ζητάμε, κ. αρμόδιε Υπουργέ, την επόμενη σχολική χρόνια να λειτουργήσουν όλα τα ολοήμερα σχολεία χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς.

Β. Επίδομα θέσης αναπληρωτών
Σύμφωνα με το (ΦΕΚ 414/τ.Β'/23-2-2012) καταργήθηκε το επίδομα θέσης ευθύνης σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1-11-2011.
Είναι ανεπίτρεπτο και ηθικά απαράδεκτο οι αναπληρωτές να ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου και να μην αμείβονται για τις υπηρεσίες που έχουν επωμιστεί.
Σας καλούμε κ. Υπουργέ να προβείτε άμεσα σε όποιες ενέργειες χρειαστούν για να δοθεί ξανά το επίδομα θέσης στους εκπαιδευτικούς που το δικαιούνται.
.


Γ. Μεταφορά μαθητών
Επισημαίνουμε επίσης το πρόβλημα που ήδη φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσουμε σχετικά με τις μεταφορές των μαθητών. Λόγω του ανάγλυφου των νομών μας υπάρχουν πολλά σχολεία και μαθητές σε απομακρυσμένα σημεία από τα αστικά κέντρα και εξυπηρετούνται μέσω μεταφορών. Αυτές  οι μεταφορές εξυπηρετούν έναν τεράστιο αριθμό των μαθητών μας. Ζητάμε επομένως να ξεκαθαρίσει το πρόβλημα που έχει προκύψει από τη μεταφορά της αρμοδιότητας στους δήμους και να λυθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο χωρίς προβλήματα για τους μαθητές και τους γονείς τους, με έγκαιρη έγκριση των κονδυλίων που απαιτούνται  για τη μεταφορά των μαθητών.
Δ. Αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων
Οι συνάδελφοι που εργάζονται στην Κρήτη και ιδιαίτερα εκείνοι που κατάγονται από άλλες περιοχές της Πατρίδας μας είναι αδικημένοι σε σχέση με τα μόρια που δίνονται σε άλλα ΠΥΣΠΕ. 
Σας καλούμε, λοιπόν, να δρομολογήσετε την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων με απώτερο σκοπό τη δίκαιη μεταχείριση όλων των συναδέλφων.

Ε. Έναρξη σχολικής χρονιάς
Σας καλούμε, κ. Υπουργέ, μαζί με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες ώστε τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου     
    - να έχουν ολοκληρωθεί οι εκπαιδευτικές μεταβολές (αποσπάσεις σε φορείς, αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ α και β φάση και οι αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ, τοποθετήσεις νεοδιόριστων)
   - να έχουν αποσταλεί τα σχολικά εγχειρίδια στα σχολεία
   -να έχουν γίνει οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και οι πρώτες προσλήψεις δασκάλων-νηπιαγωγών, παράλληλης στήριξης, των τμημάτων υποδοχής καθώς και οι προσλήψεις εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων.
Ας ξεκινήσει επιτέλους η νέα σχολική χρονιά με τις σχολικές μονάδες στελεχωμένες πλήρως από εκπαιδευτικό προσωπικό και με τα βιβλία στα σχολεία.


ΣΤ. Βαθμολογική εξέλιξη στο μισθολόγιο των εκπαιδευτικών

Όπως γνωρίζετε, κ. αρμόδιε Υπουργέ, έχουν παγώσει οι μισθολογικές-βαθμολογικές εξελίξεις των συναδέλφων εκπαιδευτικών, που έχουν το δικαίωμα αλλαγής βαθμού.
Απαιτούμε άμεσα να διευθετηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα και να πραγματοποιούνται κανονικά και χωρίς καθυστέρηση  οι βαθμολογικές εξελίξεις.


Ζ. Περιορισμός στις εκλογές των υποψήφιων αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κ. Υπουργέ, ζητάμε να αποσαφηνιστεί πλήρως το θέμα που έχει προκύψει με το αν ισχύει ή όχι  η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.15/1032/οικ.13052/06-06-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  σχετικά με τις  εκλογές αιρετών που μεταξύ άλλων προβλέπει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον το βαθμό Γ’. Σε περίπτωση που ισχύει, σας καλούμε να προβείτε σ’ εκείνες τις ενέργειες προκειμένου να αλλάξει η συγκεκριμένη ρύθμιση και όλοι οι μόνιμοι συνάδελφοι να έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι στις εκλογές των αιρετών.


Οφείλει η πολιτεία να εξασφαλίσει τα αυτονόητα στους μαθητές μας, στους πολίτες της. Να υπάρχουν εκπαιδευτικοί, σχολικές μονάδες με όλα τα διδακτικά αντικείμενα και τα απαραίτητα εχέγγυα καθώς επίσης και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο.
Σε μια εποχή που οι εκπαιδευτικοί έχουμε φτάσει στο υψηλότερο σημείο οικονομικής ανέχειας διεκδικούμε τα αυτονόητα για την εκπαίδευση των μαθητών μας, για τη νέα γενιά, για το αύριο του τόπου μας.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:

Σύλλογος Π.Ε. Ν. Ηρακλείου ''Δ.Θεοτοκόπουλος''
Σύλλογος Π.Ε. Ν. Ηρακλείου ''Ν.Καζαντζάκης"
Σύλλογος Π.Ε. Ν. Ηρακλείου ''Φαιστός''
Σύλλογος Π.Ε. Ν. Ρεθύμνου
Σύλλογος Π.Ε. Σητείας
Σύλλογος Π.Ε. Μεραμβέλου-Οροπεδίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου